Vijftien veehouders op Terschelling en tientallen hobbyboeren vrezen voor vervuild drinkwater voor hun vee nu Wetterskip Fryslân het gezuiverd afvalwater via een sloot door de polder wil laten stromen. 

Wetterskip heeft aangegeven kleppen in de sloten te plaatsen, maar volgens afdelingsvoorzitter Jodi Kuipers van LTO Noord Terschelling is het risico bij calamiteiten als hoosbuien, niet werkende kleppen door bijvoorbeeld rietverstoppingen en menselijke fouten te groot.

Kuipers maakt zich vooral ongerust over de zelfkazende boeren die met hun bedrijven aan de sloot zitten. 'We hebben grote twijfels of er bij calamiteiten als hoosbuien of niet werkende kleppen hierdoor geen hormonen en medicijnen in het drinkwater van de koeien komt. Afnemers als FrieslandCampina hanteren een nultolerantie bij de levering van zuivelproducten en zelf zitten wij ook niet te wachten op vervuild drinkwater', stelt de melkveehouder.

LTO Noord, Agrarisch Belang Terschelling en een lokale club van verontruste boeren spraken deze week in in de raadscommissie van de gemeente Terschelling.

Lokstroom

Sinds een jaar zijn de organisaties met het Wetterskip in overleg. Wetterskip wil vanwege de Natura 2000-beheerplannen de vismigratie bevorderen. Hiervoor is ruim een miljoen euro beschikbaar. Nu gaat het gezuiverde water het wad op. Maar door het afvalwater door de polder te laten stromen verwacht het een sterkere lokstroom voor vissen.

Kuipers spreekt van een halsstarrig proces. 'Er zijn geen cijfers voorhanden op dit te onderbouwen. Een paar jaar geleden wilde het Wetterskip het afvalwater kwijt via het duingebied. Staatsbosbeheer was hier toen op tegen. Nu probeert het schap het probleem bij de boeren te schuiven. Dat bevreemdt ons. Het wil het subsidiegeld graag gebruiken, want Natura 2000 is heilig.'

Zorgen

Vorige week vond een overleg plaats tussen het Wetterskip, Gezondheiddienst voor Dieren en de boeren. Projectleider Ronald van der Ploeg van het Wetterskip begrijpt de zorgen van de boeren. We moeten er nog eens goed naar kijken of we dit wel zouden willen.'

Het Wetterskip bekijkt het voorstel van de boeren om de komende drie jaar nog via de bestaande dijk lozen, over de dijk naar de baai. Hierbij wordt een nulmeting gedaan. Het water wordt extra gezuiverd.

Zoetwatertekorten

Volgens Van der Ploeg is het echter ook goed om te kijken naar mogelijke zoetwatertekorten op het eiland. 'Dat speelt nu nog niet, maar kan in de toekomst wel ontstaan. Dan is het doodzonde dat elke druppel zoetwater van het eiland wegstroomt.'

bron